11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Na tomto mieste si môžete pozrieť všetky naše spravodaje priamo na internete, alebo vytlačiť. Treba ale pamätať na to, že všetky texty a fotografie, ktoré sú v našich spravodajoch nemôžete nikde použiť bez nášho súhlasu. Za dodržiavanie podmienok Vám všetkým ďakujeme a prajeme príjemné čítanie.

Ročenka za rok 2017.
Ročenka za rok 2018.
1/2007.
2/2007.
CD 1999 - 2007.
CD k 5 výročiu.
2006.
2/2004.
1/2004.
1/2003.
2/2003.
3/2003.

4/2003.
1/2002.
2/2002.
3/2002.

4/2002.
1/2001.
2/2001.
3/2001.

príloha 2/2001.